Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ARMO

Địa điểm: Khu đô thị Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0901.125.345 – Email: callaapartmentquynhon@gmail.com

đăng kí nhận thông tin